1 – 15 dnů / lůžko …………………. 250,- Kč

16 – 29 dnů / lůžko ……………..… 200,- Kč

30 a více dnů / lůžko ……………… 150,- Kč

Předčasná výměna povlečení ….. 85,- Kč

Uskladnění věcí na den …….…….. 10,- Kč

Pro skupiny nebo firmy nabízíme individuální ceny.

Uhrazené ubytování se při předčasném ukončení ubytování nevrací.
Ubytování je nutné uhradit v plné výši minimálně jeden den dopředu.